O firmie

Jesteśmy niezależnym doradcą specjalizującym się w rynku faktoringowym.

Firma została założona na początku 2007 roku jako działalność jednoosobowa i od pierwszych miesięcy oferowała faktoring. W połowie 2008 roku doszło do wyspecjalizowania i powstania marki FaktoringBroker. Kolejne lata dynamicznego rozwoju przyczyniły się w 2010 roku do przekształcenia firmy w spółkę z o.o. Do szerokiego grona klientów należą firmy ze wszystkich stron Polski.


Kapitał FaktoringBroker w całości jest pochodzenia polskiego, a jego udziałowcami nie są instytucje finansowe.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zarządu w branży finansowej oraz przyjętym standardom obsługi klientów, możemy zaoferować wysoką jakość świadczonych przez siebie usług. Naszym celem jest pomoc mikro, małym, średnim, jak i dużym firmom w uzyskaniu najlepszego finansowania. W ofercie znajdują się różne rodzaje faktoringu - od faktoringu z regresem, bez regresu, przez eksportowy, aż po odwrócony. Obsługę klientów wspomaga wdrożony w 2010 roku dedykowany system informatyczny.

W 2011 zostaliśmy przyjęci jako członek wspierający do Polskiego Związku Faktoringu (PZF). Potwierdza to silną pozycję w branży i świadczy o wysokim poziomie naszego doradztwa.

Kolejnym krokiem w rozwoju firmy jest uruchomienie w 2015 roku Agencji marketingowej Efektywny.net. Za pośrednictwem tego pionu realizujemy działania marketingowe na potrzeby własne oraz podmiotów zewnętrznych. Zapraszamy do współpracy również w tym obszarze.
http://www.efektywny.net

W ostatnich latach udzieliliśmy wielu wypowiedzi eksperckich w największych mediach o tematyce finansowej.

Standardy FaktoringBrokrer Dane firmy
Celem standardów FaktoringBroker jest określenie jednolitych zasad etycznych, które mają znaczenie priorytetowe przy wykonywaniu powierzonych nam zadań. Przestrzeganie tych zasad oraz realizowanie wyznaczonych celów jest warunkiem osiągnięcia najwyższej jakości usług.
  • 1. Zawsze stawiać interes Klienta ponad - pojmowany bezpośrednio lub pośrednio - interes własny.
  • 2. Urzeczywistniać wysokie standardy prawości i uczciwego postępowania wobec Klienta.
  • 3. Dbać o ciągłe podnoszenie poziomu świadczonych przez siebie usług, poprzez dążenie do poszerzania własnej wiedzy merytorycznej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji.
  • 4. Rzetelnie obsługiwać Klienta prezentując mu wszelkie fakty i informacje, których znajomość jest niezbędna do podjęcia świadomej decyzji.
  • 5. Dbać o poufność wszelkich informacji dotyczących swoich Klientów.
  • 6. Stosować zasady etyki wynikające z ogólnych norm moralnych, które mają przyczynić się do kreowania npozytywnego wizerunku naszej firmy.
  • 7. Przestrzegać przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań dbając o rzetelność i wiarygodność swojej działalności.
FaktoringBroker Sp. z o.o.
Ul. Sobieskiego 27, 40-082 Katowice

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000363510
NIP: 634-27-59-346, Regon: 241697365
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (opłacony w całości)

Telefon: 32 729 93 19
E-mail: biuro@faktoringbroker.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30.

Jesteśmy członkiem wspierającym Polskiego Związku Faktorów

Współpracujemy m.in. z:

Wypowiadaliśmy się dla: