Pożyczki dla firm

Pożyczki firmowe

Gdy Państwa firma nie spełnia wymogów stawianych przez banki, możliwe jest pozyskanie środków od innych instytucji finansowych.

Koszty pożyczek są wyższe niż kredytów bankowych, lecz są one często jedynym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Tego typu pożyczki udzielane są na okres od 1 miesiąca do 2 lat. Mogą być one przeznaczone na drobne inwestycje lub uregulowanie zobowiązań. Zabezpieczeniem może być poręczenie, weksel, lub zastaw. Większe kwoty wymagają zabezpieczenia na hipotece.


Wymagane dokumenty:
1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS
2. REGON
3. NIP
4. Dowody wpłat do ZUS z ostatnich 2 miesięcy lub oświadczenie o kwocie zaległości
5. Możliwość długoterminowego utrzymywania wysokich stanów magazynowych bez konieczności zamrażania kapitału obrotowego.
6. PIT lub CIT za ubiegły rok podatkowy oraz aktualne wyniki finansowe firmy.Formularz kontaktowy

* Pola wymagane do wypełnienia