Faktoring Broker

Finansowanie dostaw

Finansowanie dostaw podobnie jak faktoring polega na odpłatnym udostępnieniu kapitału.

Zasadniczą różnicą jest w tym przypadku moment wypłaty środków. Finansowanie jest uruchamiane na samym początku procesu produkcyjnego, tj. w momencie otrzymania zamówienia lub podpisania kontraktu. Zdarza się, że przedsiębiorca rezygnuje z nadarzającej się okazji wykonania dużego intratnego zamówienia czy kontraktu, gdyż jego wykonanie wymaga zaangażowania ogromnych środków finansowych w proces produkcyjny. Skorzystanie w takim momencie z kapitału oferowanego w ramach tej usługi umożliwia realizację dużych zamówień także firmom z niewielkim kapitałem obrotowym, krótką historią działalności lub o zachwianej płynności finansowej.

Podstawowe zalety usługi:

1. Wypłata środków finansowych jeszcze przed rozpoczęciem procesu produkcyjnego (z możliwością wykorzystania już na etapie zakupu surowców do produkcji).
2. Dostępność usługi dla sektora MSP (brak warunków zaporowych dotyczących wskaźników finansowych, branży itp., utrudniających uzyskanie finansowania bankowego).
3. Z pomocą zewnętrznego finansowania małe i średnie przedsiębiorstwa mogą podjąć się realizacji intratnych zamówień o dużym wolumenie.
4. Możliwość długoterminowego utrzymywania wysokich stanów magazynowych bez konieczności zamrażania kapitału obrotowego.
5. Bezpłatny dostęp do wyników wywiadu gospodarczego, który może uchronić małą firmę przed zaangażowaniem znacznych środków finansowych w dostawy dla nierzetelnego kontrahenta.
6. Obsługa prawna całości transakcji z Odbiorcą.
7. Monitoring spłat należności wynikających z finansowanych dostaw.

Schemat działania:

1. Ze swej istoty usługa finansowania dostaw jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb Klienta i rodzaju transakcji. W pierwszym etapie zainteresowany finansowaniem przedsiębiorca przedstawia: zamówienie i/lub kontrakt, które mają być finansowane, potrzeby kapitałowe, kontrahenta, dla którego będą realizowane dostawy.
2. Przeprowadzenie bezpłatnego wywiadu gospodarczego.
3. Przedstawienie warunków współpracy i wzoru umowy.
4. Wypłata finansowania w transzach lub w całości (zależnie od potrzeb przedsiębiorcy).
5. Obsługa prawna i monitoring spłat od Odbiorcy.

Produkt ten może być także doskonałym rozwiązaniem dla firm działających w branżach charakteryzujących się dużą sezonowością. Przedsiębiorstwa te muszą angażować dostępny kapitał w produkcję, a następnie kilka miesięcy utrzymywać stany magazynowe i czekać na spieniężenie towarów.

Finansowanie dostaw łączy w sobie walory kredytu obrotowego oraz klasycznego faktoringu. Pozwala na finansowanie działalności jeszcze przed powstaniem należności. Zabezpieczenia rzeczowe nie są warunkiem koniecznym do wypłaty środków. Wymagana jest cesja wierzytelności wynikających z finansowanych dostaw. Klient korzystający z finansowania ma także zapewnioną stałą pomoc prawną w obsłudze transakcji oraz monitoring spłat wynikających z niej należności. Dodatkowo przed uruchomieniem finansowania jest przeprowadzany bezpłatny wywiad gospodarczy dotyczący podmiotów zaangażowanych, który chroni przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.