Faktoring Broker

KREDYTY

Kredyty inwestycyjne

Udzielane są one na finansowania nakładów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na:
• zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego,
• zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów,
• zakup patentów, licencji,
• przejmowanie innych przedsiębiorstw,
• refinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w okresie do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku kredytowego.

Kredytem można sfinansować aż do 100% nakładów netto poniesionych na inwestycję, a spłatę rozłożyć nawet na 10 lat.

Kredyty obrotowe

Jeśli Państwa firma potrzebuje środków na bieżące finansowanie działalności,

możemy zaproponować kredyt obrotowy. Można go przeznaczyć na realizację wielu potrzeb, tj. zakup surowców, materiałów lub towarów, czy też finansowanie należności za wykonane roboty, usługi lub dostawy.

Cechy produktu:
• Kredyt uruchamiany w rachunku kredytowym (minimum formalności).
• Kredyt krótkoterminowy z okresem kredytowania do 36 miesięcy.
• Kredyt spłacany jest standardowo w ratach zgodnie z harmonogramem.

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa.
Wypełnij formularz kontaktowy i poznaj
najszersze porównanie ofert!

Linia kredytowa

Jest to wyjątkowo elastyczna forma finansowania przedsiębiorstwa. Może być wykorzystana na wiele różnych sposobów - jako kredyt w rachunku bieżącym, jako kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, kredyt dyskontowy, gwarancja bankowa czy akredytywa. Co ważne, w ramach jednej linii kredytowej można dzielić dostępny limit finansowania pomiędzy różne usługi bankowe. Oznacza to, że przydzieloną przez nas linię kredytową możesz wykorzystywać według swych aktualnych potrzeb na różne formy finansowania swojej działalności.

Cechy produktu:
- Kredyt udzielany na okres maksymalnie 12 miesięcy.
- Kredyt odnawialny w formie uprawnienia do przejściowego zadłużania się w rachunku bieżącym.
- Spłata kredytu odbywa się automatycznie na skutek wpływu na rachunek środków pieniężnych.
- Odnowienie kredytu przy każdej spłacie zadłużenia.

Kredyt dyskontowy

Kredyt dyskontowy umożliwia firmie pozyskanie środków finansowych jeszcze przed terminem wykupu weksla. To optymalny sposób na poprawienie bieżącej płynności finansowej. Kredyt poszerza możliwości współpracy z kontrahentami, ponieważ pozwala im na regulowanie należności wekslem. Weksle mogą być dyskontowane pojedynczo lub w ramach linii.

Cechy produktu:
- Podawcą weksla może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą.
- Weksle mogą być dyskontowane pojedynczo lub w ramach linii.
- Weksle składane do dyskonta powinny być wystawione zgodnie z wymogami prawa wekslowego.
- Weksle przeznaczone do dyskonta muszą pochodzić z obrotu gospodarczego.

Kredyt hipoteczny dla firm

W przypadku uzyskania zabezpieczenia produktów kredytowych w formie hipoteki na nieruchomości, istnieje możliwość skorzystania z dowolnie wybranego kredytu w wysokości określonej na podstawie wartości oferowanego zabezpieczenia.

Cechy produktu
- Kredyt udzielany na okres do 20 lat.
- Kredyt na dowolny cel.
- Możliwość wyboru systemu spłat (raty równe, malejące).
- Nieruchomość może być własnością osoby trzeciej tj. innej osoby niż wnioskodawca.

Przy finansowaniu kwot do 100 000 zł istnieje możliwość skorzystania z procedury uproszczonej.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.